CEZARY MIK PDF Drukuj Email
STATUS WŁADZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA WSPÓŁNOTOWEGO.
Dynamika procesu integracji europejskiej, w tym postępująca decentralizacja władzy w państwach członkowskich, przyczynia się m.in. do wzrostu znaczenia krajowych władz regionalnych i lokalnych. Zarówno traktat WE, jak i akty wewnętrzne Rady wskazują, że doszło do uznania prawa do reprezentacji interesów regionalnych. Ważnym forum artykulacji interesów regionalnych i lokalnych, którego pozycja ustrojowa w UE stopniowo rośnie, jest Komitet Regionów. Rozwinięta została ochrona sądowa interesów regionalnych i lokalnych na szczeblu europejskim. Uznano prawo regionów i innych wspólnot mających osobowość prawną do skargi bezpośredniej przeciwko aktom wspólnotowym, które to prawo w traktacie konstytucyjnym wzmocniono o uprawnienie do skargi przeciwko aktom normatywnym niepodlegającym wykonaniu. Zagadnieniem podlegającym analizie było także uczestniczenie władz regionalnych i lokalnych w procesie wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. W szczególności zwrócono uwagę na koncepcję sformułowaną w ramach European Governance tzw. kontraktualizacji wykonywania prawa wspólnotowego. Trzecią płaszczyzną analizy było stosowanie i egzekwowanie prawa wspólnotowego przez władze regionalne i lokalne. W tym zakresie władze muszą zapewnić efektywne działanie prawa wspólnotowego, zapewniając odpowiednim jego przepisom skutek bezpośredni i pierwszeństwo w razie sprzeczności z przepisem krajowym oraz dokonując wykładni prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Problematykę kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego przez władze regionalne i lokalne omówiono z perspektywy odpowiedzialności państwa za naruszenie zobowiązań traktatowych popełnione przez władze regionalne i lokalne przed Wspólnotą oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie prawa wspólnotowego przez władze regionalne i lokalne dochodzonej na poziomie krajowym
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.