Helena Szewczyk z. 3/2011
Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników

Dopuszczalność poszczególnych form kontroli pracownika powinna być zawsze rozpatrywania w kontekście przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych pracownika. Wobec powyższego kontrola osobista pracowników z powodu braku stosownych przepisów prawnych w tym zakresie jest de lege lata co do zasady niedopuszczalna na gruncie prawa pracy.
Z kolei wykorzystanie poligrafu oraz testów psychometrycznych w stosunkach pracy może być tylko wtedy legalne, gdy zostaną ustanowione normy, które uczynią interes pracodawcy w poszukiwaniu informacji za pomocą poligrafu usprawiedliwionym, a osoba badana wyraziła zgodę na wykonywanie badań poligraficznych. Można natomiast poddać osoby badaniom poligraficznym, jeśli tak stanowią przepisy szczególne. Stosowanie czytników biometrycznych przez pracodawców jest również w większości przypadków nieuzasadnione. Nie powinny one być w żadnym razie stosowane dla potrzeb ewidencji czasu pracy. Dopuszczalność określonych form monitoringu pracownika powinna być również rozpatrywana w kontekście przepisów o ochronie dóbr osobistych, a także w aspekcie orzecznictwa ETS.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.