JAN BARCZ PDF Drukuj Email
SPRAWNE PAŃSTWO A CZŁONKOSTWO W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. PROBLEM ZMIANY KONSTYTUCJI RP Z 1977 R. W ZWIĄZKU Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UE.
    Przystąpienie do UE jest dla niego istotnym wyzwaniem ustrojowym. Sprostanie zobowiązaniom wynikającym z członkostwa, a przede wszystkim efektywne włączenie się w proces decyzyjny w UE, wymaga dostosowań ustrojowych. Konstytucja RP z 1997 r. jest konstytucją nowoczesną, ustanawiającą dobre podstawy udziału Polski w stosunkach międzynarodowych, w tym w procesach integracyjnych. Niemniej jednak już przed akcesem Polski do UE wskazywano, że ustawa zasadnicza wymaga dostosowania do nowych warunków. Obecnie – z perspektywy dwóch lat członkostwa w UE – postulaty nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r. grupowane są w następujących obszarach: z m i a n y k o n i e c z n e (związane przede wszystkim ze zobowiązaniem do pełnej transpozycji decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania), z m i a n y b a r d z o p o ż ą d a n e (dotyczące zniesienia wymogu 50% obecności osób uprawnionych do głosowania w referendum wyrażającym zgodę na ratyfikowanie umów rewizyjnych – zmieniających podstawy UE, umożliwienie wydawania rozporządzeń wykonawczych, sprawy niezmiernie istotnej dla terminowego wykonywania w Polsce prawa wspólnotowego i stworzenie konstytucyjnych ram dla prawa wyborczego, zgodnego z wymogami UE) oraz z m i a n y p o ż ą d a n e (dotyczące umocnienia współpracy między Sejmem i Senatem a rządem w sprawach UE). Dotychczas zmian takich nie wprowadzono, głównie ze względu na uwarunkowania wewnątrzpolityczne. Przedłużanie się takiej sytuacji będzie skutkowało nie tylko naruszeniem prawa UE (w przypadku braku właściwej transpozycji decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania), lecz przede wszystkim obniżeniem efektywności udziału Polski w procesie decyzyjnym UE.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.