Filip Szymański z. 3/2011

Odżycie "normy" w polskim prawie w wypadku niekonstytucyjności (na marginesie zmiany sankcji za zabójstwo kwalifikowane − art. 148 § 2 Kodeksu karnego)

W artykule podjęto próbę teoretycznego uzasadnienia tzw. odżycia norm w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu nowelizującego. Rozważania w niniejszej pracy są ograniczone do sytuacji, w której dochodzi do nowelizacji niezgodnej z konstytucją ze względu na naruszenie konstytucyjnych reguł stanowienia prawa. Pomimo braku postanowień w Konstytucji, które bezpośrednio regulowałyby kwestię „odżycia norm”, w opinii autora, można przedstawić dwa niezależne, bazujące na innych teoretycznych przesłankach rozumowania popierające możliwość zastosowania koncepcji „odżycia norm” w polskim systemie prawnym. Pierwsze rozumowanie odwołuje się do pojęcia „czynności konwencjonalnej oraz natury procesu stanowienia prawa. Drugie, jest oparte na odróżnianiu normy prawnej od przepisu prawnego oraz wywodzi możliwość zdekodowania z przepisu nowelizującego dwóch norm: właściwej normy (merytorycznej) oraz normy ograniczającej temporalnie zakres zastosowania normy nowelizowanej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.