Joanna Długosz z. 3/2011

Prawa jednostki podlegającej procedurze ekstradycyjnej w Unii Europejskiej

Niniejsze opracowanie służy rozstrzygnięciu, czy za wystarczającą uznać można ochronę praw osób będących podmiotami współpracy państw członkowskich UE w sprawach karnych we wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej, a w szczególności osób, objętych procedurą przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). W tym kontekście uwzględnienia wymagają przede wszystkim prawa osoby pozbawionej wolności (tzn. zatrzymanego, tymczasowego aresztowanego oraz skazanego), prawo do rzetelnego i uczciwego procesu, a także inne prawa jednostki, wynikające z treści postanowień decyzji ramowej Rady UE w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi. Regulacje owej decyzji ramowej zawierają bowiem szereg gwarancji przysługujących osobie podlegającej przekazaniu w trybie ENA. Gwarancje te mają różnorodny charakter, począwszy gwarancji natury ogólnej, stojących na straży respektowania praw człowieka, poprzez gwarancje o charakterze humanitarnym, a na gwarancjach związanych bezpośrednio ze statusem osoby podlegającej przekazaniu skończywszy.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.