Piotr Luczys z. 3/2011

"Kryzys finansów publicznych w Polsce" jako konstrukcja poznawcza. Alokacyjna i stabilizacyjna funkcja finansów publicznych z perspektywy socjologii codzienności i teorii sieci

 

Artykuł jest próbą przyjrzenia się zjawisku kryzysu finansów publicznych w Polsce jako procesowi dekonstrukcji tradycyjnego modelu zobowiązań pomiędzy instytucjami państwowymi a obywatelami, którego miejsca – stopniowo – zajmuje model sieciowy. Dokonujące się w ten sposób przejście jest zarzewiem tytułowego „kryzysu” mającego charakter bardziej świadomościowy i refleksyjny, związany z końcem pewnej normatywnej wizji porządku symbolicznego, niż organizacyjno-administracyjny lub polityczny (precyzując: są to aspekty wtórne względem poznawczych konsekwencji dokonujących się przemian). Perspektywa socjologii codzienności, akcentująca nawykowe działania oraz formy upodmiatawania powszednich praktyk zbiorowych, stanowi ramę wyjaśniania zjawiska kryzysu w kategoriach rekonstruowania schematów poznawczych i przemian form świadomości społecznej. Punktem wyjścia zostają uczynione stabilizacyjna i alokacyjna funkcja finansów publicznych oraz stojące za nimi sposoby myślenia o rzeczywistości społecznej, których współczesna erozja nie pozostaje bez związku ze zmianami sposobów konceptualizowania sieciowych powiązań ekonomicznych i wizji ładu aksjo-normatywnego w doświadczeniu codziennym aktorów społecznych, którego niespójność (wyobrażeń o tych powiązaniach i ich rzeczywistego oddziaływania) prowadzi do stanu „kryzysowości”, będącego bardziej formacją nastawień, oczekiwań i przekonań niż ustrukturyzowanych interesów, potrzeb czy też form ponadjednostkowych (np. stanów struktur instytucjonalnych). Pytanie o „kryzys” pozostaje dla autora pytaniem o kondycję wiedzową i wydolność poznawczą współczesnego everymana.

Key words: sociology of everyday live, public finance, social consciousness, cognition, network theories//socjologia życia codziennego, finanse publiczne, świadomość społeczna, poznanie, teorie sieci

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.