Włodzimierz Głodowski, Anna Hrycaj z. 3/2011

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Artykuł przedstawia problematykę przebiegu postępowania sądowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej – pierwszego etapu postępowania upadłościowego porównawczo odnosząc ją do zwykłego postępowania upadłościowego. Wskazuje się, że postępowanie dotyczące upadłości osób fizycznych wszczynane jest wyłącznie na wniosek dłużnika, a złożenie wniosku nie jest uzależnione od daty powstania stanu niewypłacalności. Z uwagi na fakt, że postępowanie w upadłości konsumenckiej obejmuje wyłącznie likwidację majątku, składający wniosek nie musi określać sposobu prowadzenia upadłości. Istotne jest wyraźne wskazanie we wniosku charakteru prawnego dłużnika, bowiem determinuje to nie tylko określenie trybu postępowania upadłościowego, ale pozwala także na ustalenie czy dłużnikowi przysługuje zdolność upadłościowa.
Omówione zostało także szczególne rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w procedurze orzekania upadłości konsumenckiej, a dotyczące obligatoryjnego przeprowadzenia przez sąd z urzędu czynności procesowych związanych z zabezpieczeniem majątku dłużnika i wydaniem szeregu postanowień dowodowych.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.