Zbigniew Ofiarski z. 3/2011

Subwencja jako forma prawna wydatków dokonywanych z budżetu państwa

Subwencja, jako prawna forma wydatków z budżetu państwa, występuje w dwóch kategoriach, tj. zasilania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego oraz dofinansowania działalności statutowej partii politycznych, które wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskały w wyborach istotne poparcie wyborców, ale nie przekroczyły tzw. progu wyborczego. Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są objęte określonymi gwarancjami, np. wydatki planowane nie mogą być wstrzymane (zablokowane), podczas gdy subwencje dla partii politycznych mogą być w ciągu roku budżetowego zmniejszone z powodu nierównowagi budżetowej. W związku z tym subwencje ogólne należą do kategorii tzw. obowiązkowych wydatków z budżetu państwa, a subwencje dla partii politycznych zaliczane są do kategorii elastycznych wydatków budżetowych. Tylko subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wymieniono bezpośrednio w Konstytucji RP, natomiast w odniesieniu do partii politycznych Konstytucja RP zawiera jedynie ogólne postanowienia o jawności ich finansowania. Realizację konstytucyjnej zasady jawności finansowania zapewnia m.in. prawna forma subwencji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.