Katarzyna Perez z. 2/2011

Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i stabilność  rynku finansowego na świecie

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy, czy fundusze hedge jako jedne z najbardziej aktywnych i nieprzejrzystych instytucji finansowych na świecie, stanowią zagrożenie dla światowego rynku finansowego oraz czy w związku z tym powinny podlegać bezpośrednim regulacjom prawnym, które zwiększą nad nimi kontrolę. Główne wnioski z podjętych rozważań są następujące:1. fundusze hedge nie stanowią zagrożenia dla stabilności współczesnego rynku finansowego (nie powodują kryzysów finansowych), wręcz przeciwnie, ich działalność wpływa stymulująco na innych uczestników rynku finansowego (poprawiają płynność niepłynnych instrumentów finansowych, zwiększają efektywność ich wyceny, są ważnym elementem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, wymuszają innowacje i konkurencję na rynku finansowym), 2. fundusze hedge nie powinny być objęte nadzorem i regulacjami takimi jak tradycyjni pośrednicy finansowi (np. mutual funds), jako że są dostępne jedynie dla wąskiej grupy inwestorów, która ma możliwość dokonania ich szczegółowego badania (due dilligence) i wyłonienia managerów, którzy spełnią ich oczekiwania co do efektywności ich inwestycji, 3. poddanie ich bezpośrednim regulacjom prawnym może stanowić poważną barierę w dalszym rozwoju tego rynku (szczególnie w Unii Europejskiej).

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.