Barbara Mikołajczyk z. 2/2011

Integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej – nowe tendencje i wyzwania

Artykuł dotyczy jednego z najbardziej złożonych aspektów zjawiska imigracji, jakim jest integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej. Autorka omawia dokumenty UE, które wytyczają kierunki polityki imigracyjnej UE, a także prawo UE odnoszące się do integracji cudzoziemców, które ocenia jako niewystarczające. Autorka zauważa także, że integracja stała się elementem polityki bezpieczeństwa.
Ponadto Autorka omawia jeden ze środków integracyjnych − testy językowe. Ich zdanie jest warunkiem wydania zezwolenia na wjazd, pobyt lub naturalizację obywatela państwa trzeciego. Ten rodzaj środka ma się przyczynić do ograniczenia nielegalnej imigracji, przymusowych małżeństw, małżeństw dzieci, handlu ludźmi oraz do poprawienia sytuacji muzułmańskich kobiet. Paradoksalnie, w pewnych sytuacjach środki te mogą jednak naruszać prawa człowieka, a zwłaszcza jego prawo do poszanowania życia rodzinnego i szeroko pojęty zakaz dyskryminacji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.