Sylwia Grenda z. 2/2010

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH JAKO ELEMENT OGRANICZENIA RYZYKA PODATKOWEGO

Ceny transferowe są ostatnio tematem coraz częstszych kontroli podatkowych. Organy podatkowe zazwyczaj rozpoczynają kontrolę od sprawdzenia, czy podatnik posiada poprawną dokumentację cen transferowych, opisującą warunki zawartej transakcji oraz weryfikującą, czy cena ustalona pomiędzy podmiotami powiązanymi jest ceną ustaloną na poziomie rynkowym.
Celem artykułu jest wskazanie dokumentacji cen transferowych jako narzędzia, które może wykorzystać jednostka gospodarcza do samodzielnego ograniczenia ryzyka podatkowego. Praca porusza temat obowiązku sporządzenia dokumentacji oraz krótko charakteryzuje – wymagane przez prawo – poszczególne jej elementy. Opisuje także skutki jej niesporządzenia oraz wskazuje wyznaczniki, jakimi kierują się Urzędy Kontroli Skarbowej wybierając poszczególne podmioty gospodarcze do zrewidowania.
Artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do problematyki cen transferowych, która powinna być rozpatrywana indywidualnie dla każdego z podmiotów powiązanych. Swym zakresem obejmuje również problematykę terminów tworzenia dokumentacji oraz kładzie duży nacisk na odpowiednio wczesne przeprowadzenie analizy potwierdzającej przyjęte warunki, uzasadniającej charakter ustalonej ceny, przyjętą strategię oraz ewentualne ryzyka. Przygotowanie tych elementów przed zawarciem transakcji stanowi duże uproszczenie w razie konieczności przedstawienia organom podatkowym pełnej dokumentacji cen transferowych.
Zadaniem pracy jest również zasygnalizowanie szerszego spojrzenia na analizowany zakres prowadzonej działalności, w tym uznania dokumentacji cen transferowych za jeden z obszarów ryzyka podatkowego, który przedsiębiorstwo jest w stanie samodzielnie zminimalizować bez konieczności korzystania z pomocy firm zewnętrznych i ponoszenia dużych kosztów.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.