Michał Kruszka z. 3/2010

Liberalizacja handlu między krajami azji południowo-wschodniej

W niniejszej pracy badaniu poddano związek liberalizacji polityki handlowej z dynamiką realnego importu towarów w wybranych dziesięciu państwach azji południowo-wschodniej. Estymacje przeprowadzono, wykorzystując modelowanie danych panelowych, skonstruowanych na podstawie rocznych obserwacji z lat 1981-2007. Oszacowano elastyczność dochodową, cenową oraz ustalaną wobec zmian stawki celnej, posługując się zlinearyzowaną zagregowaną funkcją popytu na import. Wyniki estymacji wykazały, że pkb i ceny relatywne są istotnymi argumentami takiej funkcji. Import towarów w badanych państwach azjatyckich okazał się elastyczny w stosunku do wzrostu dochodu. Oznacza to, że wzrost gospodarczy, ceteris paribus, skojarzony jest z coraz szybszym powiększaniem się importu. Może to wskazywać na potencjalne niebezpieczeństwo pogorszenia się deficytu handlowego. Równocześnie popyt na import towarów charakteryzował się niską elastycznością cenową. Sugeruje to nieskuteczność dewaluacji waluty krajowej jako instrumentu poprawy bilansu handlowego. Uzyskane wyniki analiz ilościowych wskazują, że redukcja barier celnych i pozacelnych istotnie zwiększa tempo wzrostu realnego importu towarów. Można zatem stwierdzić, że liberalizacja handlu efektywnie stymuluje wyminę z krajami azji południowo-wschodniej wówczas, gdy zmniejszenie obciążeń celnych łączy się z szerszym otwieraniem się gospodarek na konkurencję międzynarodową.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.