Tomasz Pieniężny z. 3/2010

Typ kwalifikowany czynu zabronionego a nadzwyczajne obostrzenie kary w polskim prawie karnym

Opracowanie koncentruje się na porównaniu instytucji nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz kwalifikowanego typu czynu zabronionego na gruncie aktualnie obowiązującego kodeksu karnego. Wychodząc od wskazania praktycznych konsekwencji wynikających z przyporządkowania danej regulacji do jednej z wyżej wymienionych kategorii, autor wskazuje i omawia kryteria, które mogą odgrywać rolę w tym procesie. Analizie poddane zostały również argumenty podnoszone w dyskusjach toczonych w przedmiocie charakteru przepisów art. 178 oraz art. 148 § 3 k.k. pod kątem ich uogólnienia i zastosowania również do innych tego typu przypadków. Autor dochodzi do wniosku, że przy ustalaniu, czy w konkretnym przypadku dany przepis ustanawia przesłankę nadzwyczajnego obostrzenia kary, czy też kwalifikowany typ czynu zabronionego, decydujące znaczenie ma konstrukcja samego przepisu. Powinno bowiem z niego wynikać, czy przewidziane w nim zaostrzenie sankcji karnej jest efektem przypisania sprawcy realizacji znamion surowiej karanego typu czynu zabronionego, czy też zaostrzenie to znajduje zastosowanie dopiero na etapie określania sankcji karnej za już przypisane sprawstwo przestępstwa. Pozostałe wymienione w artykule czynniki, takie jak umiejscowienie analizowanej regulacji w akcie prawnym czy charakter okoliczności stanowiących podstawę zaostrzenia sankcji, mogą odgrywać jedynie pomocniczą rolę w procesie interpretacji.
Słowa kluczowe: nadzwyczajne obostrzenie kary, typ kwalifikowany, typ zmodyfikowany, ustawowe zagrożenie karą

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.