Aurelia Nowicka z. 4/2010
Patent europejski a próby ustanowienia patentu Unii Europejskiej

Celem artykułu jest przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce, a także stanu zaawansowania prac zmierzających do ustanowienia patentu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu językowego tego patentu.
Ze względu na to, że ustanowienie patentu Unii Europejskiej zostało powiązane z utworzeniem jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych, Autorka przedstawia również projekt umowy o sądzie ds. patentów europejskich i patentów Unii Europejskiej. W szczególności zwraca uwagę na, w którym rzecznicy generalni uznali, że proponowana umowa, in its current state, jest niezgodna z traktatami.
Analizując obecną sytuację w zakresie uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce, Autorka zwięźle przedstawia najpierw patent krajowy, udzielany na podstawie polskiej ustawy – prawo własności przemysłowej, a następnie charakteryzuje patent europejski, będący wiązką patentów krajowych, udzielany przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Następnie przedstawia najważniejsze elementy przyszłego patentu Unii Europejskiej, zawarte w propozycji unijnego rozporządzenia, w wersji z 2009 r. Szczególną uwagę poświęca systemowi językowemu tego patentu. Autorka wyraża krytyczną ocenę propozycji Komisji Europejskiej, COM (2010) 350 z 30 czerwca 2010 r., wskazując, że propozycja ta nie realizuje celu określonego w tym dokumencie, jakim jest achieving the necessary balance between the interests of economic operators and the public interest (pkt 3 preambuły).
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.