Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski z. 3/2009
Przemiany poczucia satysfakcji życiowej Wielkopolan

Prezentowany artykuł składa się z dwóch względnie autonomicznych, choć wzajemnie dopełniających się części. Pierwsza jest krytyczną i polemiczną rozprawą nad stanem socjologicznej refleksji poświęconej problematyce postaw europejskich „społeczeństwa wielkopolskiego”. Analiza ta wykazała występowanie trzech głównych typów uproszczeń i niekonsekwencji owego dyskursu: 1) utożsamiania granic regionu Wielkopolska z administracyjnymi granicami województwa Wielkopolskiego, 2) traktowania województwa jako całości wewnętrznie spójnej, 3) „poznaniocentryzmu” analiz przejawiającego się w pozornym tylko wnioskowaniu o Wielkopolanach, a traktującego de facto jedynie o pewnej zbiorowości terytorialnej zamieszkującej polityczno-administracyjne centrum regionu.
Krytyczna analiza uproszczeń i niekonsekwencji trapiących socjologów w ich praktyce badawczej stanowiła dla nas teoretyczno-metodologiczne ramy opisu badań własnych, zaprezentowanych w drugiej empirycznej części artykułu. Analiza ta opierała się na trzech falach ilościowego pomiaru prowadzonego wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2003, 2005 oraz 2009 i dotyczyła rejestrowanego przez mieszkańców poczucia satysfakcji życiowej. W swoim głównym założeniu analiza ta miała na celu zarówno opis przemian oceny i prognozy zmiany obecnej sytuacji życiowej mieszkańców w kontekście procesu integracji Polski z UE, jak i ukazanie Wielkopolski jako regionu charakteryzującego się silnymi przestrzennymi zróżnicowaniami świadomościowymi. Ustalenia autorów pokazują zasadniczą błędność wszystkich takich sposobów analizy opinii publicznej mieszkańców Wielkopolski, które nie biorą pod uwagę społeczno-ekonomicznej dyferencjacji przestrzennej regionu.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.