Krzysztof Bondyra, Marcin Kołodziejczyk z. 3/2009
System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy

Artykuł jest próbą oceny ewolucji polskiego systemu kształcenia na przestrzeni 20 lat po transformacji systemowej. Ocena ta jest dokonywana głównie w kontekście relacji edukacja–rynek pracy. Autorzy wyrażają krytyczną opinię na temat przemian wskazując, iż struktura polskiego systemu kształcenia nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy oraz odbiega od państw OECD. To niedostosowanie edukacji w Polsce do potrzeb rynku pracy doprowadziło sytuacji, w której pracodawcy sygnalizują trudności z pozyskaniem pracowników o określonych kwalifikacjach. Nierównowaga w zakresie podaży i popytu na rynku pracy utrudnia budowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i spowalnia rozwój kapitału ludzkiego. Autorzy podkreślają szczególne zaniedbania w obszarze kształcenia technicznego, zarówno na poziomie zawodowym, średnim jak i wyższym. Artykuł zawiera próbę diagnozy przyczyn tego zjawiska, a także propozycje działań naprawczych.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.