Barbara Janusz PDF Drukuj Email
CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PROWADZONE W STOSUNKU DO OSOBY PODEJRZEWANEJ CHRONIONEJ IMMUNITETEM W POLSKIM PROCESIE KARNYM.
    Niniejsze rozważania dotyczą kwestii postępowania sprawdzającego, prowadzonego na podstawie art. 307 k.p.k., w stosunku do osoby podejrzewanej chronionej immunitetami: materialnym, formalnym i jurysdykcyjnym. W artykule zaproponowano odmienne od tradycyjnego ujęcie typologiczne immunitetów, ujęcie uwzględniające w większym stopniu regulacje k.p.k. Postępowanie sprawdzające poprzedza wszczęcie postępowania przygotowawczego, dlatego podjęte w jego ramach we właściwy sposób czynności zapewniają sprawny przebieg całego postępowania, realizację podstawowych zasad procesu karnego oraz gwarancję uprawnień jego uczestników. Według art. 307 k.p.k., możliwe są trzy formy postępowania sprawdzającego: a) żądanie uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie; b) uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie przez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej; c) dokonanie sprawdzenia faktów przez sam organ, z reguły w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zgodnie z art. 307 § 5 k.p.k., możliwe jest także prowadzenie czynności sprawdzających co do własnych informacji organów ścigania, informacji, które nasuwają przypuszczenie, że popełnione zostało przestępstwo. Postępowanie sprawdzające, tj. etap wyraźnie odrębny od postępowania przygotowawczego, częściowo realizuje jego cele i zadania, które nabierają szczególnego znaczenia w momencie zbierania danych osobopoznawczych, pośród których znajdują się również informacje o przysługującym danej osobie immunitecie. Możliwe są dwie formy zakończenia postępowania sprawdzającego: 1) wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo 2) wydanie postanowienia o jego wszczęciu. W opracowaniu sformułowano następujące wnioski: 1) immunitety materialne i jurysdykcyjne, ujawnione w toku czynności sprawdzających, powodują automatyczne wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego; 2) ujawnienie w toku czynności sprawdzających immunitetu formalnego winno skutkować automatycznym wszczęciem postępowania przygotowawczego, co związane jest z koniecznością rozpoczęcia przez uprawnionego oskarżyciela działań zmierzających do podjęcia odpowiedniej procedury w celu uzyskania zezwolenia na ściganie. Powyższe wnioski ulegają odpowiednim przekształceniom w ramach trybów publicznoskargowego i prywatnoskargowego.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.