Piotr Jóźwiak z. 3/2009
Prawnokarna ochrona czci a postulaty uchylenia bądź rewizji art. 212 Kodeksu karnego

Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie, czy prawnokarna ochrona czci przewidziana w art. 212 Kodeksu karnego stanowi zagrożenie dla konstytucyjnej wolności słowa. Poruszanie powyższej kwestii uzasadnione jest także pojawiającymi się (zwłaszcza w środowisku dziennikarskim) postulatami uchylenia bądź rewizji, tzn. zmiany (poprzez wykreślenie z katalogu kar kary pozbawienia wolności albo skreślenia kwalifikowanego typu przestępstwa zniesławienia) prawnokarnej ochrony czci i godności osobistej jednostki. Mimo że Trybunał Konstytucyjny uznał art. 212 § 1 i 2 za zgodne z Konstytucją, nie zakończyło to sporów dotyczących tego zagadnienia. Należy jednak zauważyć, że usunięcie z Kodeksu karnego art. 212 lub jego zmiana musiałyby opierać się na założeniu, że cześć i dobre imię są wartościami niższej rangi niż swoboda wypowiedzi. Jest to niedopuszczalne ze względu na brak kryteriów klasyfikacji tych wartości. W konsekwencji tego wszelkie próby zawężenia odpowiedzialności karnej za zniesławienie wydają się być nietrafne.
Wreszcie zróżnicowanie funkcji prawa cywilnego (kompensacja) oraz prawa karnego (represja) nie pozwala zastępować kar kryminalnych środkami przewidywanymi przez prawo cywilne.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.