Roman Wiatrowski z. 3/2009
Istota i charakter prawny tzw. milczącej interpretacji podatkowej

Termin advances tax rulings spotykany w anglojęzycznej literaturze prawa podatkowego oznacza formę urzędowej wykładni przepisów przez administrację podatkową. Przyczyną rozwoju tej instytucji w świecie jest rosnący stopień skomplikowania przepisów prawa podatkowego. Konstrukcje prawne urzędowych interpretacji przepisów i stopień związania nimi administracji skarbowe są jednak w poszczególnych państwach zróżnicowane.
Polska Ordynacja podatkowa przewiduje również wydawanie przez organy podatkowe wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach. W przypadku niewydania takiej interpretacji w terminie 3 miesięcy, przyjmuje się fikcję prawną prawidłowości stanowiska pytającego.
Wykładnia obowiązujących polskich przepisów prawnych dotyczących „milczącej interpretacji" jest przedmiotem wielu sporów zarówno w nauce prawa podatkowego, jak i w orzecznictwie sądowym. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty i charakteru prawnego „milczącej interpretacji" oraz uporządkowania narosłych problemów związanych z uzyskaniem przez wnioskodawcę rzetelnej oraz terminowej informacji o treści przepisów prawa podatkowego. Niezbędne są jednak odpowiednie zmiany w dotychczasowych przepisach Ordynacji podatkowej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.