Małgorzata Krawczyk z. 3/2009
Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu powszechnej taksacji nieruchomości. Analiza polskich rozwiązań została poprzedzona krótkim wprowadzeniem, w którym wyszczególniono modele wyceny na potrzeby podatkowe. Scharakteryzowano pojęcie wartości nieruchomości i ceny transakcyjnej oraz przedstawiono wzajemne relacje między nimi. Ukazano również, jakie rodzaje wartości katastralnej mogą zostać przyjęte za podstawę opodatkowania (wartość realna, relacyjna, kapitałowa czy czynszowa.)
Kolejna część pracy to rozważania na temat wartości katastralnej, która zostanie przyjęta za podstawę opodatkowania w Polsce. W tej części artykułu przedstawiono zalety i wady masowej wyceny nieruchomości, gdyż taka będzie obowiązywać w Polsce. Przeanalizowano również takie pojęcia, jak: nieruchomości reprezentatywne, współczynniki korygujące, tabele i mapy taksacyjne. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność uruchomienia monitoringu rynku nieruchomości, gdyż w chwili obecnej występują problemy związane z pozyskiwaniem wiarygodnych danych nt. aktualnych cen transakcyjnych na rynku sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
W ostatniej części publikacji wyszczególniono tryby powszechnej taksacji nieruchomości, która będzie obowiązywać w Polsce. Dokonano podziału na masową wycenę na terenie całego kraju, na terenie gminy oraz powszechną i indywidualną waloryzację wartości katastralnej oraz scharakteryzowano je. Ukazano również tryb przeprowadzania taksacji.
Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym zwrócono uwagę na konieczność dokończenia prac nad zintegrowanym systemem katastralnym oraz podkreślono braki występujące na obecnym etapie prac nad przepisami odnoszącymi się do powszechnej taksacji nieruchomości.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.