Maria Kaczorowska z. 3/2009
Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Rozważania na tle Projektu księgi I Kodeksu cywilnego

Tematem prezentowanego opracowania jest przygotowywana reforma polskiego Kodeksu cywilnego w kontekście współczesnych tendencji unifikacji prawa prywatnego na gruncie europejskim. W październiku 2008 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przedstawiła Projekt księgi I nowego kodeksu. Wśród istotnych zmian zaproponowanych w Projekcie można wymienić usunięcie z kodeksu klauzul generalnych zasad współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa oraz wprowadzenie nowej klauzuli rozsądku, a także - w odniesieniu do form oświadczeń woli - zniesienie formy ad probationem i uzupełnienie katalogu form szczególnych o formę dokumentową. W pracach kodyfikacyjnych twórcy Projektu odwołują się do niewiążących jednolitych zasad europejskich z zakresu prawa prywatnego (PECL i PEL). Ponadto źródłem inspiracji dla Komisji Kodyfikacyjnej jest projekt Wspólnych Ram Odniesienia (DCFR). Wymienione regulacje, przygotowywane z inicjatywy Unii Europejskiej, miały stworzyć podstawę dla wprowadzenia wspólnego dla państw członkowskich Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Założenia te jednak nie zostały zrealizowane, głównie ze względu na brak kompetencji prawotwórczej UE w dziedzinie prawa prywatnego. of a new reasonableness clause, and also – in reference to forms of declarations of will – the annulment of the ad probationem form and the introduction of the document form. During the codification works the authors of the draft refer to non-binding uniform European principles of private law (PECL and PEL); moreover the Civil Law Codifying Commission draws the inspiration from the draft of a Common Frame of Reference (DCFR). The above-mentioned regulations, prepared on the European Union’s initiative, were supposed to create the basis for introduction of a common European Civil Code for the Member States. However, these plans have not been put into practice, mainly because of the lack of legislative competence of the EU in the field of private law.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.