Piotr Pietraszewski z. 4/2009
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA WZROST GOSPODARCZY W KONTEKŚCIE MAKSYMALIZACJI DOBROBYTU

Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości oddziaływania państwa na wzrost gospodarczy poprzez politykę fiskalną, w poszerzonych ramach neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego (uwzględniającego akumulację kapitału ludzkiego). Z modelu wynika brak zależności pomiędzy społecznymi stopami inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki a długookresową stopą wzrostu gospodarczego. Ogranicza to możliwości stymulowania przez władze gospodarcze tempa wzrostu do okresu przejściowego, w którym gospodarka dokonuje przejścia z jednej ścieżki wzrostu równomiernego na drugą. Ponieważ jednak pozytywny wpływ wzrostu stóp inwestycji na położenie długookresowej ścieżki wzrostu produktu per capita nie musi przenosić się na poprawę społecznego dobrobytu (mierzonego poziomem społecznej konsumpcji per capita), stawiamy pytanie o optymalną strukturę wydatków budżetowych w podziale na inwestycje w kapitał rzeczowy i ludzki oraz konsumpcję, odpowiadającą danej strukturze wydatków sektora prywatnego. Następnie uchylamy założenie o danej egzogenicznie strukturze wydatków podmiotów prywatnych, oznaczające m.in. brak reakcji tych podmiotów na zmiany w polityce fiskalnej państwa. Endogeniczne wyprowadzenie podziału prywatnych dochodów na inwestycje i konsumpcję z określonych explicite preferencji podmiotów (co do rozkładu konsumpcji w czasie) prowadzi do wniosku o całkowitej neutralności polityki fiskalnej państwa w oddziaływaniu na wzrost gospodarczy. W ostatnim etapie analizy pokazujemy, że wniosek ten podlega relatywizacji w zależności od stopnia uwzględniania przez podmioty prywatne poziomu konsumpcji budżetowej w decyzjach optymalizacyjnych.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.