Bartosz Sierakowski z. 4/2009
WYŁĄCZENIE OSÓB NARODOWOŚCI NIEMIECKIEJ Z GRONA UPRAWNIONYCH OKREŚLONYCH W PROJEKCIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYZNAWANYCH NIEKTÓRYM OSOBOM, KTÓRYCH DOTYCZYŁY PROCESY NACJONALIZACJI

W opracowaniu została podjęta problematyka prawna statusu mienia poniemieckiego w Polsce w ujęciu rawnomiędzynarodowym, w kontekście Projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji. Analizie poddano akty prawa międzynarodowego, na podstawie których Polska nabyła mienie poniemieckie.
Szczególną uwagę poświęcono Umowie poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 r. oraz polsko-radzieckiej umowie z 16 sierpnia 1945 r. w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką, jak również późniejszym aktom prawa międzynarodowego, które potwierdziły ustalone Umową poczdamską status quo. W pierwszej spośród powołanych wyżej umów trzy mocarstwa (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz ZSRR) dokonały na rzecz Polski cesji terytorialnej, w konsekwencji której mienie poniemieckie wolne od jakichkolwiek obciążeń i w sposób pierwotny przeszło na własność Skarbu Państwa. W opracowaniu wykazano, iż Umowę poczdamską należy traktować jako pactum in favorem tertii.
Analizie poddano również polsko-radziecką umowę z 16 sierpnia 1945 r., którą w zakresie dotyczącym wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką należy traktować jako bezpośredni prawnomiędzynarodowy instrument wykonania konstytutywnych postanowień Umowy poczdamskiej. W tym bilateralnym układzie jednoznacznie określono status prawny byłego mienia niemieckiego.
Analiza powołanych wyżej aktów prawnych miała na celu wykazanie, iż Polska nie pozbawiła Niemców prawa własności, lecz przejęła wraz z nowym terytorium państwowym położone na nim mienie, a w związku z tym zachodzi brak jakichkolwiek podstaw prawnych ewentualnych żądań restytucyjno-odszkodowawczych podnoszonych przez byłych właścicieli mienia poniemieckiego.
Ponadto, w celu dodatkowego uzasadnienia powyższej tezy, poddano analizie niektóre postanowienia konwencji pomiędzy trzema mocarstwami (Wielką Brytanią, Francją i Stanami Zjednoczonymi) a RFN z 26 maja 1952 r. w sprawie regulacji kwestii wynikłych z wojny i okupacji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.