Eryk Kosiński PDF Drukuj Email

USŁUGI W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM A REGUŁY OCHRONY KONKURENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ.

    Ogólne reguły ochrony konkurencji Unii Europejskiej zawarto w art. 81-86 (d. art. 85-90) Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z 25 marca 1957 r. (Traktat rzymski). Przedmiotowo wspólnotowe przepisy ochrony konkurencji mają zastosowanie wyłącznie do praktyk ograniczających konkurencję, które mogą naruszać handel pomiędzy państwami członkowskimi (wymiar wspólnotowy). Podmiotowo reguły te dotyczą przedsiębiorców (przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym - undertakings). Wspólnotowe przepisy ochrony konkurencji obowiązują we wszystkich sferach działalności gospodarczej (sektorach), z wyjątkiem przypadków, gdy sam Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej wyłącza ich zastosowanie. Wyłączenia takie, co należy podkreślić, są stosunkowo nieliczne. Jedno z podmiotowych wyłączeń generalnych przewidziane jest w art. 86 ust. 2 (d. art. 90 ust. 2) Traktatu. Dotyczy ono przedsiębiorców, którym państwo powierzyło wykonywanie określonych usług w ogólnym interesie gospodarczym (services of general economic interest) bądź które stanowią monopol państwowy przynoszący dochody budżetowe (revenue producing monopoly). Pojęcie monopolu państwowego przynoszącego dochody budżetowe, czyli monopolu fiskalnego, nie budzi większych problemów interpretacyjnych. Z kolei pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym stanowi swoistą, oryginalną koncepcję prawa wspólnotowego. Należy podkreślić, że usługi w ogólnym interesie gospodarczym stanowią jedną z zasad Wspólnoty. Pojęcia pokrewne w stosunku do usług w ogólnym interesie gospodarczym to użyteczność publiczna (public utility), usługi publiczne (public services) czy usługi powszechne (ang. universal services). Szerszym pojęciem jest pojęcie usług w interesie ogólnym. Obecnie usługi w ogólnym interesie gospodarczym występują przede wszystkim w dużych sieciowych sektorach, takich jak: transport, usługi pocztowe, energetyka oraz komunikacja. Następstwem uznania danych usług za usługi w ogólnym interesie gospodarczym jest nakładanie na określonych przedsiębiorców danego sektora szczególnych obowiązków publicznych (public service obligations). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej występowanie usług w ogólnym interesie gospodarczym może stanowić podstawę jedynie odrębnego traktowania dla konkretnego, szczegółowo określonego fragmentu działalności w ramach danego sektora, ściśle związanego z wykonywaniem powierzonego określonemu przedsiębiorcy zadania o charakterze usługi. Tak więc zakres dopuszczalnego wyłączenia na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu w praktyce interpretowany jest bardzo wąsko. Co więcej, w praktyce wyłączenie to dotyczy przede wszystkim pomocy publicznej. Niemniej należy zwrócić uwagę na nasilające się propozycje wzmocnienia roli społecznej usług w ogólnym interesie gospodarczym i tym samym zwiększenia zakresu wyłączenia spod obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji przedsiębiorców świadczących takie usługi.


 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.