Barbara Janusz-Pohl z. 3/2007 PDF Drukuj Email

O SPORNYM PROBLEMIE WŁAŚCIWOŚCI TRYBUNAŁU STANU W ZAKRESIE POCIĄGANIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

Punktem wyjścia prowadzonych w artykule rozważań jest krytyczna analiza najważniejszych tez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2001 r., w którym Trybunał opowiedział się za interpretacją, zgodnie z którą pociąganie do odpowiedzialności karnej członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu jest możliwe jedynie wyjątkowo, wtedy gdy odpowiedzialność karna łączy się z odpowiedzialnością konstytucyjną. Interpretacji poddany został art. 156 ust. 1 oraz art. 145 Konstytucji RP. Efektem dokonanej wykładni jest wniosek, że kluczowy tutaj art. 156 ust. 1 Konstytucji RP zawiera trzy niezależne podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przed Trybunałem Stanu członków Rady Ministrów.
W opracowaniu ustalono ponadto, że : 1) Członkowie Rady Ministrów odpowiadają karnie przed Trybunałem Stanu jedynie za przestępstwa popełnione w trakcie urzędowania i jest to związane z faktem, że chroniący ich immunitet ma charakter funkcjonalny i jest jednocześnie immunitetem częściowym (przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem); 2) możliwość orzekania w sprawie odpowiedzialności karnej członków Rady Ministrów po upływie kadencji występuje jedynie wówczas, gdy Trybunał Stanu kończy postępowanie wszczęte w trakcie urzędowania; 3) Trybunał Stanu ogranicza orzecznictwo (jurysdykcję) powszechnych sądów karnych; 4) nawiązując do regulacji art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k. uznaje się, że jurysdykcja Trybunału Stanu posiada przymiot swoistej jurysdykcji szczególnej ze względów podmiotowo-przedmiotowych. W takim też przypadku kompetencja Trybunału Stanu do rozstrzygania o odpowiedzialności karnej określonych podmiotów będzie korelowała z instytucją immunitetu jurysdykcyjnego od powszechnej jurysdykcji karnej; 5) w związku z powyższym immunitet Prezesa i pozostałych członków Rady Ministrów jest immunitetem jurysdykcyjnym, funkcjonalnym, częściowym i czasowym.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.