Łukasz Augustyniak PDF Drukuj Email

IMMUNITET JURYSDYKCYJNY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH A IMMUNITET ICH FUNKCJONARIUSZY

Organizacje międzynarodowe pełnią obecnie bardzo istotną rolę we współczesnym społeczeństwie. Są one podmiotami wyspecjalizowanymi w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych współczesnego świata. Jako, że wyzwania te są coraz bardziej skomplikowane, muszą one być rozwiązywane często w specyficzny sposób. Dlatego właśnie tym organizacjom został przekazany szeroki zakres uprawnień państwowych. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie organizacji międzynarodowych na poziomie prawa wewnętrznego, zostały im przyznane różne przywileje i immunitety. Są one zawarte w różnych źródłach prawa międzynarodowego. Jest jednakże sprawą dyskusyjną, czy w tym przypadku zostało wykształcone prawo zwyczajowe.
Kluczową rolę w obronie uprawnień organizacji przed sądami narodowymi pełni immunitet jurysdykcyjny. W przeciwieństwie do immunitetu państwa, immunitet organizacji międzynarodowych ma znacznie szerszy zakres. Jednakże wielu autorów nie zgadza się z tą interpretacją i uważa, że powinien on zostać ograniczony. Występują pewne specyficzne sytuacje, kiedy osoba trzecia dozna szkody wyrządzonej przez organizację i brak jest alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, narusza to prawa człowieka. W szczególności prawo dostępu do sądu dla każdego.
Czasami jest łatwiej pozwać funkcjonariuszy międzynarodowych, pracujących dla danej organizacji, jako że chroniący ich immunitet ma charakter ściśle funkcjonalny. Zauważyć jednakże należy, iż nadal jest niezwykle trudno przeprowadzić jasny podział pomiędzy działaniami oficjalnymi i nieoficjalnymi. Sytuacja prawna funkcjonariuszy międzynarodowych jest skomplikowana i nie zawsze zgodna z regulacjami międzynarodowymi, może to powodować znaczne problemy podczas interpretacji odnośnego prawa. Warto też nadmienić, że w wielu przypadkach nie jest możliwe stosowanie zasady wzajemności w stosunkach pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.