Krzysztof Knoppek z. 3/2007 PDF Drukuj Email

PROBLEM DOPUSZCZANIA PRZEZ SĄD DOWODOW Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

W artykule tym został omówiony ciągle kontrowersyjny problem dopuszczania przez sądy I i II instancji dowodów z urzędu. Problem ten przybrał na sile po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego zapoczątkowanych w 1996 r. Judykatura w ostatnim czasie przechyla się w kierunku poglądu, iż wyłącznie od uznania sądu zależy, czy z urzędu należy dopuścić dowód. Sądy mają to czynić wtedy, gdy uznają to za potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy.
Stanowisko to uważam za błędne i niezgodne z obecnym stanem prawnym. Dopuszczanie przez sąd dowodów z urzędu powinno stanowić całkowity wyjątek i dotyczyć tylko nielicznych spraw, w których występują szczególne dobra chronione prawem, bądź też, gdy za taką decyzją sądu przemawia przepis szczególny. Dopuszczanie dowodów z urzędu może naruszyć zasadę równości stron oraz zasadę bezstronności i niezawisłości sądów orzekających w sprawach cywilnych.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.