Paweł Kaczmarek PDF Drukuj Email
NOWE ZASADY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
    Ewidencja działalności gospodarczej w kształcie wprowadzonym ustawą z 23 grudnia 1988 r. była przedmiotem krytyki zarówno ze strony praktyki, jak i doktryny. Zarzuty pod jej adresem dotyczyły przede wszystkim niezwykle skromnej treści wpisu i braku gwarancji wiarygodności danych w nim ujętych. Próby ujednolicenia systemu rejestracji podmiotów funkcjonujących w obrocie poprzez stworzenie jednego rejestru przedsiębiorców nie powiodły się, m.in. ze względów organizacyjnych i finansowych. Ewidencja ostała się więc przez wiele lat w niezmienionym kształcie. Obecnie funkcjonuje pod nowym szyldem wynikającym z założeń ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wspieranie przedsiębiorczości oraz ułatwienia systemowe dla podejmowania działalności na własny rachunek. Na gruncie nowej ustawy wspomniane wyżej mankamenty ewidencji ustawodawca próbuje wyeliminować, nadając jej kształt bliski rejestrowi przedsiębiorców. Upodabnianie dotyczy zarówno treści wpisu, jak i przebiegu postępowania ewidencyjnego. Autor stawia w artykule tezę, że ewidencja w drodze reformy stała się rejestrem publicznym "równoległym" z rejestrem przedsiębiorców. Analizuje szczegółowo treść wpisu do ewidencji. Czyni to w odniesieniu do każdej z zasad rejestru publicznego oddzielnie, co tworzy prawnoporównawczy szkielet dla oceny nowej regulacji. Stawia również pytanie o charakter prawny wpisu do ewidencji. Rozważa w szczególności spójność normatywnego modelu podejmowania działalności gospodarczej z przyjętą przez ustawodawcę formą rozstrzygnięcia o dokonaniu wpisu. Próbuje udowodnić, że wskazanie w tym przypadku na formę prawną decyzji nie wydaje się rozwiązaniem słusznym. Autor stawia tezę, że mimo zabiegów ustawodawcy, aby kształt nowej ewidencji był wyrazem spójnej koncepcji legislacyjnej, uwzględniającej całość okoliczności dotyczących funkcji rejestrów publicznych oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, regulacja ewidencji jawi się raczej jako przypadkowy zlepek dotychczas funkcjonujących rozwiązań.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.