Beata Kucia-Guściora z. 1/2007 PDF Drukuj Email

ZMIANY W CHARAKTERZE PRAWNYM FUNDUSZY CELOWYCH

Prezentowane opracowanie jest suplementem do artykułu „Status prawny funduszy celowych” opublikowanym w „RPEIS” 2004, z. 4, s. 5-25. Zmiany przepisów prawnych w latach 2004-2005 odnoszących się do funduszy celowych w konsekwencji wpłynęły na zmianę ich statusu prawnego. Stąd konieczność uzupełnienia wcześniej publikowanego studium.
Zakres transformacji rozpatrzono w przedstawianym opracowaniu w kilku aspektach. W pierwszym rzędzie przeobrażeniu uległo pojęcie funduszu celowego. Istota tej zmiany polega na ponownym otwarciu możliwości tworzenia nowych funduszy celowych. Konsekwencje prawne tego są poważne, gdyż zmianie ulega optyka charakteru prawnego funduszy celowych. Następna zamiana jest skutkiem poprzedniej, odnosi się bowiem do rozszerzenia katalogu funduszy celowych o 15 nowych funduszy. Autorka stawia pytanie o sens tego rozbudowania gospodarki funduszowej w perspektywie wysuwanych postulatów przedstawicieli doktryny prawa finansowego.
W analizowanych przepisach doprecyzowano także kwestie związane ze stroną przychodową i dochodową funduszy, usuwając niektóre niespójności. Uelastyczniono gospodarkę finansową funduszy poprzez możliwość innego przeznaczania środków funduszu celowego, aniżeli przewiduje to plan finansowy, a także dokonywania zmian w samym planie finansowym. Część modyfikacji w przepisach odnoszących się do statusu prawnego funduszy ma charakter uściślający i w tym kontekście należy je uznać za pozytywne.
Autorka zwraca jednak uwagę na potencjalną możliwość wykorzystywania tych instrumentów finansowych dla celów politycznych, a nie tylko do sprawniejszego zarządzania środkami pieniężnymi funduszy. W opracowaniu zaznaczono także, że mimo dokonanych zmian pozostaje wiele kwestii nieuregulowanych lub polemicznych.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.