Paweł Mazur, Wtold Nowak z. 1/2007 PDF Drukuj Email

SYTUACJA PRAWNA OPIEKUNA OSKARŻONEGO UBEZWŁASNOWOLNIONEGO CAŁKOWICIE W POLSKIM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, które mają status procesowy oskarżonego, mogą korzystać w toku postępowania karnego z pomocy opiekuna faktycznego i prawnego. Podstawy normatywne działania opiekuna faktycznego i prawnego są zróżnicowane, albowiem opiekun prawny działa na podstawie norm kompetencyjnych zawartych w przepisach kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, natomiast podstawą prawną działania opiekuna faktycznego są normy kompetencyjne zawarte w przepisach kodeksu postępowania karnego.
Działania obu opiekunów powinny zmierzać do efektywniejszego wykonywania prawa do obrony przez oskarżonego ubezwłasnowolnionego całkowicie. Do dokonania oceny, czy czynności procesowe opiekunów w istocie są zgodne z interesem oskarżonego, należy odwołać się do kryteriów oceny czynności procesowych obrońcy.
Opiekun prawny i faktyczny mają kompetencję do podejmowania czynności, których zgodność z interesem oskarżonego winna być oceniania in concreto, jak np. złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, lub czynności procesowych wywierających skutek w sferze majątkowej oskarżonego, jak uznanie powództwa adhezyjnego czy zawarcie ugody sądowej.
Należy nadmienić, iż kontrolę nad ową zgodnością czynności procesowych opiekunów prawnego i faktycznego z interesem oskarżonego sprawuje  sąd karny, a odnośnie do opiekuna prawnego dodatkowo funkcję kontrolną wykonuje sąd opiekuńczy.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.