Anna Trela PDF Drukuj Email
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA OGRANICZONEJ LICZBY KONCESJI.
    W artykule poddano analizie najistotniejsze zmiany dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej, wprowadzone ustawą z 2 kwietnia 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Autorka omawia zagadnienia związane z ograniczeniem ilości dziedzin działalności gospodarczej objętej koncesją oraz sposobem ustalania w koncesji szczególnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę poświęca instytucji przetargu, służącej wyłonieniu koncesjonariuszy w postępowaniu, w którym organ przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji. W tym celu analizuje przede wszystkim przepisy ogólne dotyczące postępowania poprzedzającego przetarg w zakresie oceny wniosków koncesyjnych i porównuje je z rozwiązaniami szczególnymi uregulowanymi w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Następnie, nawiązując do rozwiązań zawartych w Kodeksie cywilnym, wskazuje istotne elementy przetargu wprowadzonego do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ocenia sposób regulacji i przydatność instytucji przetargu w postępowaniu koncesyjnym. Zauważa, że w porównaniu z rozwiązaniami dotyczącymi przetargu przyjętymi w ustawie 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w wydanych na podstawie delegacji ustawowej rozporządzeniach instytucja "przetargu koncesyjnego" nie ma charakteru kompleksowego i w takim kształcie prawnym, jaki przyjął ustawodawca, nie służy usprawnieniu tego postępowania.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.