Anna Gerecka-Żołyńska z. 4/2007 PDF Drukuj Email

REALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURALNEGO W POLSKIEJ USTAWIE O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Publikacja przedstawia międzynarodowe inspiracje polskiego modelu ochrony zabytków, poprzedzone krótką jego genezą. Poruszane zagadnienia zaprezentowane zostały zgodnie ze systematyką polskiej ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W pierwszej kolejności ukazane zostały zagadnienia związane z określeniem przedmiotu ochrony, z szczególnym uwzględnieniem statusu obiektów o walorach archeologicznych. W stosunku do nich przyjęte bowiem zostały interesujące rozwiązania dotyczące warunków ich poszukiwań, obowiązków wynikłych z odkrycia i konieczności zabezpieczenia, które znalazły odzwierciedlenie w polskiej ustawie. W dalszej części wskazano konsekwencje wynikłe z rozróżnienia pojęć „ochrony” i „opieki”, przy czym ostatnie z wymienionych pojęć na gruncie polskiego modelu ochrony zabytków zostało wprowadzone po raz pierwszy.
W kontekście poruszanych zagadnień poruszono też kwestię restytucji zabytków nielegalnie wywiezionych z terytorium państwa uprawnionego i nowatorskie rozwiązania, jakie w tym przedmiocie przyjęte zostały w Unii Europejskiej, a następnie ujęcie uniwersalne UNIDROIT. Polska ustawa w całości inkorporowała rozwiązania wypracowane przez Komisję Europejską.
Omówiono także niezwykle istotną dla międzynarodowej ochrony zabytków inicjatywę UNESCO, czyli stworzenie „Listy światowego dziedzictwa”, która ma charakter głównie prestiżowy, oraz związanej z nią „Listy światowego dziedzictwa w niebezpieczeństwie”, z którą wiąże się realna pomoc finansowa, niezbędna dla ratowania wskazanych obiektów, również polskich.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.