Katarzyna Kokocińska PDF Drukuj Email
PRAWNE ASPEKTY WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ USTAWY USTROJOWO-KOMPETENCYJNE.
 
    Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (usdg), reguluje dwie sfery zagadnień: podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz związane z tym zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Zakres tego aktu prawnego świadczy o kontynuacji przez ustawodawcę koncepcji wyrażonej w ustawie Prawo działalności gospodarczej, to jest o poszerzeniu unormowań ustaw określających status prawny przedsiębiorców o normy publicznoprawne odnoszące się do zadań administracji publicznej. Uchwalając nową ustawę, zrezygnowano z wcześniejszego modelu regulacji zadań organów administracji publicznej i nie wyodrębniono ich w osobnym rozdziale.     Jednocześnie ustawodawca wprowadził katalog zasad ogólnych odnoszących się do działań organów administracji publicznej realizujących ustawowo przypisane im zadania w działalności gospodarczej. Wśród nich wskazano ogólne zobowiązanie do wspierania rozwoju przedsiębiorczości, którego celem jest stwarzanie korzystnych warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (art. 8 ust. 1 usdg). Niniejszy artykuł stanowi analizę przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw ustrojowo-kompetencyjnych z punktu widzenia realizacji normy art. 8 ust. 1 usdg przez organy administracji publicznej, w ramach ustawowo przypisanych im zadań. Głównym jego celem - z prawnopublicznego punktu widzenia - jest odszukanie i ustalenie wzajemnych związków między tymi ustawami i próba usystematyzowania zadań publicznych w tym zakresie. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że omawianej ustawie oraz przepisom ustrojowym związek taki można przypisać. Wśród zadań organów administracji publicznej wskazanych przepisami ustrojowymi oraz w przepisach prawa materialnego można odnaleźć te, które realizują ogólne normy analizowanej ustawy, jednak sposób ich formułowania świadczy zarówno o potrzebie daleko idącej koordynacji zadań organów administracji publicznej, jak i form ich realizacji. O ile zamysł ustawodawcy posłużenia się konstrukcją ogólnych norm dla wskazania zasad postępowania organów administracji publicznej w działalności gospodarczej należy oceniać pozytywnie, o tyle regulacja prawna dotycząca ich realizacji nie zapewnia ich skutecznego wykonania.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.