Anna Kozłowska z. 1/2008 PDF Drukuj Email

ROLA PRZEDSIĘBIORCY W PROCESIE KREATYWNEJ DESTRUKCJI

Procesy decyzyjne dokonujące się w obrębie pojedynczych podmiotów gospodarczych, istotne dla rozwoju całej gospodarki, nie zostały dotąd przez teorię ekonomii dogłębnie rozpoznane i opisane. W pogłębieniu wiedzy o tych procesach pomóc może odwołanie się do poglądów ekonomistów z lat minionych, których opinie w wielu przypadkach pozostają nadal aktualne. Jedną z takich teorii jest – zdaniem autorki –  schumpeterowska teoria rozwoju gospodarczego, którego podstawą są procesy kreatywnej destrukcji.
Koncepcja kreatywnej destrukcji Josepha Aloisa Schumpetera wyjaśnia zjawisko rozwoju gospodarczego przez obiektywny, automatycznie rozwijający się łańcuch przyczynowo-skutkowy, związany z pojawieniem się nowych przedsiębiorców-innowatorów i ich oddziaływaniem na przedsiębiorstwa już istniejące. Realizacja innowacji ma miejsce, gdy tradycyjnie dotąd wykorzystywane czynniki produkcji znajdują zastosowanie w nowatorskich rozwiązaniach i metodach wytwórczych, a ich konsekwencją jest zmiana istniejącej struktury przemysłu. Są one traktowane jako siła napędowa „całego szeregu doniosłych zjawisk”, w których przedsiębiorca reformuje i rewolucjonizuje wzorzec produkcji poprzez: wykorzystanie nowych pomysłów, rozpoznanie technicznej możliwości produkcji nowego towaru, wytwarzanie znanego towaru za pomocą nowych metod, udostępnienie nowych źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wytwarzanej produkcji czy też poprzez zmiany organizacyjne w przemyśle.
Zdaniem J. A. Schumpetera, działalność przedsiębiorcy związana z wprowadzaniem w życie innowacji jest głównym czynnikiem sprawczym powtarzających się fal prosperity, które rewolucjonizują organizm gospodarki, i nawracających recesji, wywołanych wpływem nowych produktów i metod zakłócających dotychczasową równowagę.
Celem artykułu jest omówienie poglądów J. A. Schumpetera na rolę przedsiębiorcy w procesie rozwoju gospodarczego oraz ich stopniowej ewolucji, wywołanej zmianami instytucjonalnymi zachodzącymi w systemie gospodarki kapitalistycznej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.