Bożena Popowska PDF Drukuj Email
ZEZWOLENIE A SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
    Ustawa z 2 lipca 2004 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie form reglamentacji działalności gospodarczej. Polegają one de facto na ukryciu formy zezwolenia i na określeniu nowego sposobu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci wpisu do rejestru działalności regulowanej. Mimo wprowadzenia tej ostatniej z wymienionych instytucji prawnej nie doszło do likwidacji zezwoleń, stąd zapewne marginalizacja nowelizacji ich regulacji. Takie podejście jest jednak niezgodne z celami i przedmiotem regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz jej znaczeniem w publicznym prawie gospodarczym jako ustawy podstawowej. Rezygnacja z przepisów wspólnych ustawy dotyczących zezwoleń w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest też nieuzasadniona z punktu widzenia techniki legislacyjnej, ponieważ w 27 ustawach obligujących do uzyskania zezwolenia wiele elementów procedury unormowano w podobny sposób. Ich przegląd pod kątem poruszanej problematyki i ujęcie ich w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przyczyniłoby się do uporządkowania reżimu wydawania zezwoleń. Określenie modelu zezwolenia, mimo że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie ma w hierarchii źródeł specjalnego miejsca, jest zasadne, ponieważ wskazuje na kierunek rozwiązań pro futuro i uzupełnia regulację ustaw szczególnych. Przede wszystkim zaś dopiero właściwe unormowanie w jednej ustawie podstawowych kwestii dotyczących reglamentacji działalności gospodarczej, zarówno w formie koncesji, jak i w formie zezwolenia, pokazałoby granice władczego wkraczania organów państwa w sferę wolności gospodarczej, tworząc tym samym standardy swobody działalności gospodarczej.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.