Aurelia Nowicka z. 1/2008 PDF Drukuj Email

PATENT EUROPEJSKI PO WEJŚCIU W ŻYCIU AKTU ZMIENIAJĄCEGO KONWENCJĘ MONACHIJSKĄ

Dnia 13 grudnia 2007 r. wszedł w życie akt zmieniający Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Act Revising the Convention on the Grant of European Patents), sporządzony w Monachium 29 listopada 2000 r. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian dokonanych w tekście Konwencji, a także w innych dokumentach tworzących ramy prawne systemu patentu europejskiego (np. w rozporządzeniu wykonawczym (Implementing regulations to the Convention). W toku analizy uwzględnione zostały skutki prawne nowych regulacji, zarówno w zakresie dokonywania europejskich zgłoszeń patentowych, jak i rozpatrywania tych zgłoszeń przez Europejski Urząd Patentowy. Po pierwsze – przeanalizowane zostały zmiany w materialnym prawie patentowym (substantive patent law), w tym postanowienia określające zdolność patentową (patentability) i wyłączenia z tej zdolności (exceptions to patentability), a także poszczególne przesłanki zdolności patentowej (nowość (novelty), poziom wynalazczy (inventive step) i przemysłowa stosowalność (industrial application). Szczególna uwaga poświęcona została nowej regulacji zdolności patentowej substancji (substances) i mieszanin (compositions) przeznaczonych do stosowania w metodach leczenia ludzi i zwierząt (for use in methods for treatment of the human or animal body). Po drugie – przedstawione zostały zmiany dotyczące europejskich zgłoszeń patentowych (European patent applications), zarówno w zakresie dokonywania tych zgłoszeń, jak i skutków prawidłowego zgłoszenia. Po trzecie – analizie poddane zostały zmiany dotyczące skutków udzielenia patentu europejskiego w państwach-stronach Konwencji, w tym również w Polsce, w szczególności zmiany dotyczące zakresu ochrony (extent of protection), wynikające z Protokołu w sprawie interpretacji art. 69 Konwencji (Protocol on the interpretation of Article 69 EPC).     Ponadto przeprowadzono porównanie i ocenę nowych rozwiązań konwencyjnych w świetle prawa polskiego, z uwzględnieniem ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy normującej dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych w Polsce i skutki patentów europejskich w naszym kraju.  Omówiono również stan prac legislacyjnych w Unii Europejskiej zmierzających do stworzenia patentu wspólnotowego (Community patent).

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.