Zbigniew R. Kmiecik z. 2/2008 PDF Drukuj Email

Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym

Prawo wglądu do akt sprawy przysługuje w postępowaniu administracyjnym jedynie stronom i ich pełnomocnikom, a także podmiotom na prawach strony.
Przedmiotowy zakres obowiązku określonego w art. 73 k.p.a. wyznaczony jest przede wszystkim przez samo pojęcie akt sprawy, które może być różnie interpretowane. W doktrynie przyjmuje się na ogół szerokie (tzw. materialne) pojęcie akt sprawy. Przedmiotowy zakres omawianego obowiązku organu wyznaczają także względy formalne: techniczne i prawne. Obowiązek ten odnosi się więc jedynie do akt sprawy, które w danym momencie znajdują się w posiadaniu danego organu, z wyjątkiem akt objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także innych akt, które organ wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Wzgląd taki może przemawiać zwłaszcza za wyłączeniem akt zawierających tajemnicę służbową.
Wątpliwości budzi dostępność akt postępowania, zawierających informacje objęte innego rodzaju tajemnicą, prawnie chronioną, niż tajemnica państwowa i służbowa (chodzi zwłaszcza o tajemnicę przedsiębiorstwa), a także rożnego rodzaju tajemnice zawodowe. Wydaje się, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do odmowy udostępnienia stronie akt (fragmentów akt) ze względu na tajemnicę zawodową.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.