Ewa Aksman z. 3/2008 PDF Drukuj Email

Nierówności dochodowe w Polsce w latach 2000-2006

Celem artykułu jest zbadanie nierówności dochodowych gospodarstw domowych w Polsce od początku obecnej dekady. Główne źródło danych stanowiło GUS-owskie badanie budżetów gospodarstw domowych w latach 2000-2006. W statystyczno-ekonometrycznej analizie wykorzystano współczynnik Giniego, jako miarę zróżnicowania rozkładu dochodów, a także jego dekompozycję na poszczególne elementy składowe (dekompozycja według formuły N.C. Kakwaniego). Przeprowadzone badanie empiryczne pokazało, że w rozważanym okresie zarówno nierówności dochodów pierwotnych, jak i nierówności dochodów netto gospodarstw wzrastały - w sensie współczynnika Giniego odpowiednio o 9,32% i 7,53%. Potwierdzało to utrzymywanie się trendu wzrostu rozpiętości dochodowych, obserwowanego już od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czyli od początku transformacji systemowej w kierunku gospodarki rynkowej. Kluczowym czynnikiem wzrostu nierówności dochodów pierwotnych był wzrost zróżnicowania wszystkich kategorii dochodów z pracy, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Wzrost zróżnicowania dochodów pierwotnych wynikał dodatkowo z takich czynników, jak: integracja polskiej gospodarki z gospodarką światową (w tym zwłaszcza wejście Polski do Unii Europejskiej), rosnący zakres prywatyzacji i postępująca liberalizacja rynku kapitałowego. Rozpiętości dochodów netto były mniejsze od nierówności dochodów pierwotnych, co było następstwem redystrybucyjnego efektu świadczeń społecznych i podatku dochodowego. Najwyższe dochody netto osiągały gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek i gospodarstwa pracownicze, przy czym nierówności tej kategorii dochodów pomiędzy poszczególnymi grupami społeczno-ekonomicznymi wzrastały. Jeszcze silniejsze niż zróżnicowanie dochodowe pomiędzy grupami socjoekonomicznymi były dochodowe nierówności wewnątrzgrupowe - najwyższe rozpiętości tego typu występowały w grupie gospodarstw rolniczych oraz gospodarstw osób pracujących na własny rachunek.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.