Katarzyna Kokocińska z. 3/2008 PDF Drukuj Email

Instytucjonalno - prawne podstawy współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie prowadzenia polityki regionalnej

Zgodnie z założeniami ustawodawcy polityka rozwoju realizowana jest w oparciu o powiązane działania rządu, prowadzącego ją w skali kraju oraz samorządu województwa odpowiedzialnego za politykę regionalną. Współpraca podmiotów różnego szczebla, Rada Ministrów i samorząd województwa, wymaga jasnego, określonego ustawowo systemu instytucjonalno – organizacyjnego prowadzenia polityki regionalnej. Odnosi się to do konieczności precyzyjnego wskazania współpracujących podmiotów, wzajemnych relacji, ich kompetencji oraz odpowiedzialności za realizację zadań. Rozwiązania prawne stanowić powinny gwarancję spójnego działania przez te różne pod względem ustrojowym i kompetencyjnym władze publiczne, respektując jednocześnie samodzielność jednostek samorządu terytorialnego i ich niezależność w stosunku do władz rządowych.
Podjęta w artykule analiza przepisów dotyczących realizacji polityki regionalnej prowadzi do wniosku, że mimo akcentowanej przez ustawodawcę roli samorządu województwa jako podmiotu prowadzenia polityki rozwoju regionu, oddziaływanie państwa na regiony jest zasadnicze. Jest to wynik odpowiedzialności Rady Ministrów za prowadzenie polityki rozwoju w skali kraju, która odnosi się także do działań w regionach.
W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 roku oraz w ustawie o samorządzie województwa brak jest precyzyjnego mechanizmu współpracy w zakresie prowadzenia polityki regionalnej, który zapewniłby harmonizację działań podejmowanych na poziomie kraju i w skali region. Konsekwencją tego jest brak spójności i oczekiwanej efektywności prowadzenia polityki regionalnej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.