RYSZARD STEFAŃSKI z. 4/2008 PDF Drukuj Email

Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Polski ze strefą euro

Realna konwergencja Polski ze strefą euro jest niezbędnym warunkiem dla uzyskania przez nasz kraj pełnych korzyści z przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej. Jej najistotniejszym kryterium z punktu widzenia skuteczności polityki monetarnej jest synchronizacja cyklu koniunkturalnego.
Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia realnej konwergencji polskiej gospodarki ze strefą euro przejawiająca się w synchronizacji szeroko rozumianego cyklu koniunkturalnego, uwzględniającego: produkcję, ceny, rynek pracy i stosunki gospodarcze z zagranicą.
Stosunkowo silną synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i w strefie euro odnotowano dla eksportu i importu. W przypadku produkcji przemysłowej jest ona wyraźnie słabsza. Wyniki badań wskazują natomiast na brak synchronizacji cyklu dla produktu krajowego brutto, stopy bezrobocia oraz inflacji.
Uzyskane wyniki wskazują, że cykl koniunkturalny w Polsce jest w niewielkim stopniu zsynchronizowany z krajami strefy euro. Oznacza to, że Polska nie stanowi optymalnego obszaru walutowego ze strefą euro i może być narażona na asymetryczne szoki podażowe i popytowe. Ogranicza to potencjalne korzyści z przystąpienia naszego kraju do strefy euro w perspektywie kilku najbliższych lat.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.