MARCIN CZECHOWSKI z. 4/2008 PDF Drukuj Email

Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy

W orzecznictwie i literaturze prawa pracy prezentowany jest pogląd dopuszczający stosowanie weksla jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy. W rzeczywistości prawo pracy, jako samodzielna gałąź prawa reguluje w sposób niemal wyłączny kwestie związane ze stosunkiem pracy. Ustawodawca, co prawda, dopuścił poprzez art. 300 Kodeksu pracy stosowanie odpowiednio przepisów Kodeksu cywilnego jednak jedynie w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy oraz jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Z takiego kształtu uregulowania wynika doniosła konsekwencja, jaką jest brak możliwości zastosowania innych przepisów należących do gałęzi prawa cywilnego, do których niewątpliwie zalicza się m.in. Prawo wekslowe. W razie przyjęcia odmiennego stanowiska dochodzi do naruszenia normy zawartej w art. 300 K.p. Niestety, w praktyce ta zasadnicza przesłanka, jak i szereg pozostałych (materialnoprawnych oraz procesowych) przemawiających za niedopuszczalnością stosowania zabezpieczeń wekslowych przy pracowniczym stosunku pracy, są w większości pomijane przez przedstawicieli judykatury i piśmiennictwa. Miejmy nadzieję, że ustawodawca, dostrzegając istniejący problem wynikający z bezprawnego wykorzystania weksla w stosunku pracy, zdecyduje się na jego rozwiązanie, dokonując normatywnej zmiany w obecnym Kodeksie pracy oraz umieszczając odpowiednie unormowanie w jego nowej wersji.
Bill as a preservation of employer´s claims (summary)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.