SYLWIA ŁAKOMA z. 4/2008 PDF Drukuj Email

Rejestracja i zmiana nazwiska

Nazwisko – obok – imienia jest istotnym elementem służącym ustaleniu tożsamości danej osoby. Służy do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach z innymi osobami. Nazwisko to kategoria prawna. Jest to dobro osobiste podlegające ochronie. Nabycie i posługiwanie się własnym nazwiskiem jest prawem, a zarazem powinnością człowieka. Z jednej strony przemawia to za stabilizacją oraz prawną ochroną potwierdzonego urzędowo nazwiska, a z drugiej strony za stworzeniem możliwości jego zmiany w przypadkach zasługujących na uwzględnienie. Pojęcie to występuje zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prywatnego. Nazwisko pierwotnie nabywane łączy się z urodzeniem i wskazuje na pochodzenie człowieka od określonej osoby. Rejestracja tak nabytego nazwiska powiązana jest ze sporządzeniem aktu urodzenia nowonarodzonego dziecka. Czynność ta może przybrać postać czynności pierwotnej bądź wtórnej. Z kolei zmiana pierwotnie nabytego nazwiska – niezależnie od jej przyczyny, sprawia że rejestracja „nowego” nazwiska ma charakter wtórny. Nazwisko pozostaje niezmienne najczęściej do czasu zawarcia małżeństwa – stosownie do możliwości wynikających z art. 25 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Inne przypadki zmiany nazwiska na podstawie wskazanego Kodeksu łączą się m. in. z przysposobieniem dziecka. Obok możliwości zmiany nazwiska na gruncie prawa rodzinnego, przepisy prawa polskiego, przewidują też możliwość administracyjnej zmiany nazwiska – z „ważnych względów”. Problematykę tę reguluje ustawa o zmianie imion i nazwisk. Określa ona zasady i tryb zmiany nazwisk (a także imion), wskazując na legitymację do wystąpienia z wnioskiem o jego zmianę. Co do zasady – zmiana nazwiska, ściśle powiązanego z osobą, która je nosi jest dokonywana z woli i na wniosek tej osoby. Wyjątek dotyczy osób małoletnich w imieniu których wniosek o zmianę nazwiska składa przedstawiciel ustawowy (niekiedy także za zgodą małoletniego).

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.