MICHAŁ FLIEGER z. 1/2009 PDF Drukuj Email

OCENA GMINNYCH INSTRUMENTÓW WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W artykule wskazano wagę rozwoju lokalnego dla różnych aspektów życia społeczności lokalnej oraz jednoznacznie zdefiniowano pojęcie przedsiębiorczości. Rozwój gospodarki lokalnej jest jednym z najważniejszych obszarów rozwoju lokalnego, a gmina poprzez aktywne stosowanie instrumentów wspierania przedsiębiorczości w bezpośredni sposób wywiera na ten obszar wpływ. Istnieją odpowiednie podstawy prawne –  przytoczone w artykule – umożliwiające gminie taką działalność, w postaci przepisów Konstytucji RP oraz poszczególnych ustaw. Sposób, w jaki gmina wpływa na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zależy od przyjętej strategii rozwoju gminy. Aby skutecznie stymulować rozwój gospodarczy gminy, niezbędna jest znajomość sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka lokalna i możliwości jej rozwoju. Osoby zarządzające gminą powinny posiadać wiedzę, jakie instrumenty mają do dyspozycji i jaka jest ich efektywność. W  artykule dokonano podziału instrumentów wspierania przedsiębiorczości na finansowe i niefinansowe oraz dokonano oceny ich efektywności na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych na próbie sześciu gmin oraz 32 przedsiębiorstw.
Najefektywniejsze są te instrumenty, które pozytywnie wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstw. Instrumentami finansowymi o znacznej skuteczności są ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości, uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, stawki podatków od środków transportowych niższe od maksymalnych oraz inwestycje drogowe. Wśród instrumentów niefinansowych wymienić należy stabilność polityki podatkowej gminy, otwartość gminy na nowe projekty inwestycyjne, ułatwiony dostęp do infrastruktury technicznej, możliwość udziału lokalnych przedsiębiorców w wyznaczaniu kierunków rozwoju gminy oraz stworzenie w gminie szybkich ścieżek dla projektów inwestycyjnych. W artykule określono również szereg utrudnień we wspieraniu przedsiębiorczości. Oprócz utrudnień typowo finansowych, związanych ze zbyt małymi nakładami ze strony gmin, np. na szkolenia, istnieje znacząca grupa zaniechanych działań, które dotyczą stosunku władz gminy do przedsiębiorców oraz ich roli spełnianej w społeczności lokalnej. W pełni efektywne działanie gminy na rzecz wspierania przedsiębiorczości możliwe jest tylko poprzez dobór odpowiedniego zestawu instrumentów, które gmina ma do swojej dyspozycji. W ten sposób gmina może budować długoterminową przewagę konkurencyjną.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.