ANNA KORYTOWSKA z. 1/2009 PDF Drukuj Email

PROBLEM ZGODNOŚCI KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ Z KONSTYTUCJĄ

Kwestia, czy Kodeks etyki lekarskiej jest elementem obowiązującego systemu prawa RP, od kilkunastu już lat stanowi przedmiot sporu w doktrynie oraz orzecznictwie. W toku dyskusji nad istotą kodeksu etycznego lekarzy ujawniły się odmienne stanowiska. Według pierwszego – kodeks jako akt normatywny należy do systemu powszechnie obowiązującego prawa, według drugiego – akt ten należy postrzegać jako zbiór reguł jedynie etycznych, o charakterze pozaprawnym, nienależący zatem do systemu prawa.
Ostatnio Trybunał Konstytucyjny ponownie wypowiadał się co do charakteru Kodeksu etyki lekarskiej oraz zgodności jego regulacji z Konstytucją RP, powtórnie wyrażając stanowisko o pozaprawnym statusie kodeksu etycznego lekarzy. Trzeba jednak uznać to za pozorne rozwiązanie spornej kwestii konstytucyjności Kodeksu etyki lekarskiej. Nie można bowiem zaprzeczyć faktowi, że mimo iż Kodeks etyki lekarskiej został uznany przez Trybunał za akt o charakterze jedynie etycznym, to jednak jest stosowany i oddziałuje jak typowa norma prawna. Konstytucja RP nie przewiduje natomiast możliwości funkcjonowania aktu o charakterze normatywnym poza porządkiem prawnym wskazanym jej regulacjami. Jeśli zatem Kodeks etyki lekarskiej może rodzić bezpośrednie skutki prawne w sferze szczególnie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, prowadzić to powinno do stwierdzenia niekonstytucyjności kodeksu – jako aktu o charakterze normatywnym, nie przewidzianym konstytucyjnym porządkiem prawnym.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.