AGNIESZKA BIELSKA-BRODZIAK PDF Drukuj Email
ZARZUT „BŁĘDNEJ WYKŁADNI”
 
    „Błędna wykładnia” to zwrot występujący nie tylko w dyskursie interpretacyjnym, ale także w tekstach prawnych. Jego rozumienie ma istotne znaczenie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ze względu na dużą siłę perswazyjną częstokroć jest wykorzystywany przez praktykę orzeczniczą w sytuacjach, w których na kanwie danej regulacji prawnej pojawią się rozbieżności interpretacyjne. Po drugie – co istotniejsze – dlatego, że zarzut błędnej wykładni może stanowić podstawę odwoławczą w wielu procedurach. Spotykane w literaturze i orzecznictwie próby definiowania terminu „błędna wykładnia” sprowadzają się do wypowiedzi obarczonych logicznym błędem ignotum per ignotum, w których wykładnia błędna to tyle co wykładnia mylna, wadliwa, bez sprecyzowania na czym ów błąd, wada czy nieprawidłowość polega. Punktem wyjścia przeprowadzonych rozważań stała się analiza konkretnego przypadku, w którym pojawiły się rozbieżności interpretacyjne, zaś autorzy orzeczeń o przeciwstawnych tezach uznali odmienne od własnych rezultaty wykładni za błędne. Następnie przedstawione zostały podstawowe przyczyny powodujące powstawanie rozbieżności interpretacyjnych. Skoro pojęcie błędu definiowane jest jak niezgodność z wzorcami czy regułami, o błędnej wykładni można by mówić, gdyby istniało jedno „rzeczywiste”, „prawdziwe” rozumienie tekstu prawnego lub powszechnie akceptowana metoda dokonywania wykładni. W artykule przedstawiono argumenty przemawiające przeciwko istnieniu jednego, „prawidłowego” rozumienia tekstu prawnego, jak również wykazano daleko idące rozbieżności w akceptowanych metodach wykładni. Przeprowadzone ustalenia pozwalają traktować zarzut błędnej wykładni jedynie jako zarzut o charakterze perswazyjnym. Na zakończenie sformułowane zostały pewne postulaty de lege ferenda.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.