ANDRZEJ KIJOWSKI, JAROSŁAW JANKOWIAK PDF Drukuj Email
INSTYTUCJA PRAWNA ZATRUDNIENIA ZARZĄDCY ZAKŁADU PRACY W PERSPEKTYWIE KODYFIKACJI PRAWA PRACY.
   
    Autorzy rozważają zasadniczy problem wiążący się z określeniem zatrudnieniowego statusu zarządcy zakładu pracy (tj. osoby zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy): czy wskazany zarządca de lege ferenda ma posiadać status pracownika, czy też zatrudnieniowy status niepracowniczy? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, autorzy analizują przebieg i wyniki międzywojennej dyskusji w Polsce nad tym problemem, unormowania państw obcych, a także tendencje rozwojowe prawa pracy. W podsumowaniu przeprowadzonych badań autorzy dochodzą do wniosku, że mimo licznych przekonywających argumentów, względy pragmatyczne przemawiają za utrzymaniem możliwości uzyskania przez zarządcę zakładu pracy statusu pracownika również na gruncie przygotowywanego polskiego kodeksu pracy. Natomiast argumenty te stanowią – zdaniem autorów – uzasadnioną podstawę do sformułowania postulatu, by zarządcę zakładu pracy pozbawić możliwości nabycia pracowniczego statusu na gruncie ewentualnego kodeksu pracy („ustawy modelowej”) Unii Europejskiej.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.