ZBIGNIEW WOŹNIAK PDF Drukuj Email
KOMPONENTY DEFINICYJNE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI.
    W praktyce życia społecznego pojmowanie polityki dalekie jest od tego, co współcześnie naprawdę ją konstytuuje – deficyty pojęciowe, intuicjonizm oraz definiowanie przez domniemanie przedmiotu działania politycznego skutkuje coraz większymi trudnościami w uzgadnianiu oczekiwań społecznych z działaniami decydentów. Autor podejmuje zatem próbę uporządkowania pojęć związanych z polityką, omawiając w pierwszej kolejności zasady, normy i wartości i wartości kotwiczące strategiczne cele polityki odpowiadającej za jakość życia członków społeczności i szerszych zbiorowości oraz za rozwój społeczeństwa jako całości. Nadreprezentowanemu w świadomości społecznej ujmowaniu polityki jako zespołu zabiegów umożliwiających sprawowanie władzy i/lub sposobów wpływania na tych, którzy władzę posiadają (grupy trzymające władzę), przeciwstawiona została polityka rozumiana jako pojęcie odnoszące się do szerokiej gamy organizacji, różnorodnych typów aktywności organizacyjnej, dla których jest ona strukturą, pewną ramą, w obrębie której prowadzone są codzienne operacje i wykreślane są przyszłe przebiegi zdarzeń. W tym właśnie kontekście omówione zostały korelaty współczesnego działania politycznego obejmujące władzę, autorytet oraz wpływ, a także prawo, pieniądz i wiedzę. Analiza linearnego i interaktywnego modelu polityki dostarcza klucza do wypracowywania efektywnych sposobów pozyskiwania czasu, zainteresowania i energii obywateli (zwłaszcza młodzieży) – znaczenia nabiera zatem, jak nigdy dotąd w demokracji, komunikacja polityczna, partnerstwo, współpraca międzysektorowa na poziomie społeczności, regionu oraz społeczeństwa globalnego. Trudny jest dzisiaj do przewidzenia całkowity operacyjny i strategiczny wpływ na przyszły kształt demokracji uczestniczącej, rodzącej się na naszych oczach e-demokracji. Jedno jest jednak już dzisiaj pewne: angażowanie „własnych obywateli” lub wyborców za pośrednictwem cyfrowych mediów stwarza niespotykaną dotąd szansę zwiększania aktywnego uczestnictwa ludzi w tworzeniu i wykonywaniu prawa, realizowaniu określonych „polityk” oraz w tych wszystkich obszarach życia zbiorowego, w których uczestniczą takie „ośrodki wpływu”, jak opinia publiczna, debata publiczna, lobbyści, grupy interesu, konsultacje z wyborcami, komitety społeczne, materiały eksperckie itp.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.