BERND SCHÜNEMANN PDF Drukuj Email
EUROPEIZACJA PRAWA KARNEGO: TENDENCJE, PROBLEMY I ALTERNATYWY.
    Artykuł składa się pod względem strukturalnym z pięciu części, w których autor – kolejno – zamieszcza słowo wstępne, zajmuje się problemami wprowadzającymi, dokonuje analizy „zasady wzajemnego uznawania” na przykładzie Europejskiego Nakazu Aresztowania i wskazuje na skutki tej zasady, wykraczające przeciwko zasadom państwa prawa, obnaża deficyty demokratycznej legitymacji europejskiego gubernatywnego prawa karnego, tworzonego w drodze decyzji ramowych oraz wskazuje na konieczność powołania centralnych instytucji europejskich w obszarze ścigania karnego, formułując w tym zakresie konkretne postulaty de lege ferenda. Prezentowany artykuł zaliczyć należy do krytycznego nurtu w nauce prawa karnego. Tezy w nim przedstawione są konsekwencją kilkuletniej pracy badawczej, stanowiąc jedynie część postulatów de lege lata i de lege ferenda, które autor zamieścił w tym krótkim opracowaniu. Dla większej jasności i pełności obrazu należałoby sięgnąć do innych pozycji prof. B. Schünemanna, w którego kręgu zainteresowań kwestie poruszane w tej publikacji zajmują niezmiernie ważne miejsce.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.