JAN SANDORSKI PDF Drukuj Email
ZNACZENIE AKTÓW JEDNOSTRONNYCH DLA WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH.
    W artykule autor wywodzi, że dla dalszego rozwoju stosunków polsko-niemieckich podstawowe znaczenie mają dwa akty jednostronne – oświadczenie kanclerza RFN Gerharda Schrödera z 1 sierpnia 2004 r. oraz oświadczenie rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych. W części drugiej artykułu autor polemizuje z prof. Eckartem Kleinem, który jest zdania, iż ważność oświadczenia kanclerza Schrödera stoi pod znakiem zapytania ze względu na jego sprzeczność z ius cogens dotyczącym zbrodni przeciwko ludzkości (art. 50 I Konwencji genewskiej z 12 sierpnia 1949 r.). Autor stoi na stanowisku, że przejęcie niemieckiego majątku przez Polskę nie miało charakteru bezprawnego i samowolnego – nastąpiło z woli państw alianckich, wyrażonej m.in. w Umowie poczdamskiej, będącej konsekwencją sposobu, w jaki Niemcy zaczęły, prowadziły i zakończyły wojnę. Autor podkreśla znaczenie zasady słuszności i wyraża nadzieję, że w przypadku sporu międzynarodowego Trybunał Międzynarodowy ten spór rozstrzygający interpretowałby postanowienia poczdamskie w duchu tej zasady. W części trzeciej artykułu Autor pisze, że oświadczenie rządu RP z 1953 r. o zrzeczeniu się odszkodowań na rzecz Polski ze strony Niemiec można uznać za nieważne ze względu na fakt, iż wobec Polski zastosowany został przez ZSRR przymus ekonomiczny (tzw. szantaż węglowy). Nastąpiło naruszenie suwerenności Polski, którego skutkiem było obciążone bezwzględną nieważnością oświadczenie woli. Autor jest zdania, że wszelkie napięcia na tle aktów jednostronnych należy rozwiązywać w drodze dobrosąsiedzkich stosunków dyplomatycznych.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.