ALICJA SZUMAN PDF Drukuj Email
PRACA ZAWODOWA MATEK A WARUNKI MATERIALNE RODZINY.
    Celem opracowania było rozpoznanie i ocena najważniejszych elementów określających warunki życia i stopnia zaspokojenia potrzeb rodzin na różnych etapach ich rozwoju w zależności od aktywności zawodowej matek. Studia oparto na obszernym materiale empirycznych uzyskanym w wyniku ogólnopolskiego badania ankietowego Centrum Badań nad Rodziną, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Badaniem tym objęto próbę liczącą 3611 rodzin matek pracujących i niepracujących zawodowo, które poddano obserwacji w 2004 r. Uzyskane rezultaty badawcze pozwoliły stwierdzić, że rodziny matek pracujących zawodowo mają relatywnie lepsze warunki materialne niż rodziny matek niepracujących. Prawie ¾ matek odczuwa brak środków pieniężnych pozwalających na pełne zaspokojenie potrzeb rodziny. Rodziny, w których matki pracowały zawodowo, rzadziej czyniły oszczędności związane z urządzeniem i użytkowaniem mieszkania, aniżeli rodziny respondentek niepracujących. Odsetek matek niepracujących zawodowo ograniczających te wydatki był o 37,2% wyższy niż respondentek pracujących. Zdecydowana większość rodzin zmuszona była ograniczyć wydatki na cele rekreacyjne i życie towarzyskie. Sytuacja mieszkaniowa jest wyraźnie zróżnicowana w zależności od aktywności zawodowej matki, miejsca zamieszkania oraz ważniejszych cech demo-społecznych. Mniej korzystna jest sytuacja mieszkaniowa respondentek niepracujących zawodowo. Różny jest również stopień wyposażenia w przedmioty trwałego użytku w rozpatrywanych fazach. Zróżnicowanie to jest tym większe, im droższe są przedmioty i im bardziej nowoczesne. Większe zasoby gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku obserwuje się w rodzinach matek pracujących zawodowo, w których dobra luksusowe występują częściej, aniżeli w gospodarstwach mężatek niepracujących.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.